{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Lộc
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: cadivi@cadivi.com.vn
Website: www.cadivi.com.vn
Điện thoại: (+84)8.38292971
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh: 293
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: