{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Võ Tấn Thịnh
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 144A Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
Email: thinhphat@thipha.com.vn
Website: www.thiphacable.com.vn
Điện thoại: (+84) 8 38753395
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Địa ốc - Cáp Điện Thịnh Phát
Lĩnh vực kinh doanh: 293
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: