{category_name}

Tên doanh nhân : Nguyễn Thành Thuận
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 199 Đường số 16, Khu dân cư An Lạc, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Email: seeimex@see.com.vn
Website: www.see.com.vn
Điện thoại: (+84)8.38751146
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Sài Gòn
Lĩnh vực kinh doanh: 293
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: