{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Hà Sơn Hải
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 96 Yết Kiêu, P. Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Email: info@songthu.com.vn
Website: www.songthu.com.vn
Điện thoại: (+84)511.3929567
Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Sông Thu
Lĩnh vực kinh doanh: 292
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: