{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Tất Thắng
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 191 đường 30/4, phường 1, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Email: ctcktn@hcm.vnn.vn
Website: www.cokhitayninh.com.vn
Điện thoại: (+84) 0663822331
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Cơ Khí Tây Ninh
Lĩnh vực kinh doanh: 292
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: