{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Lee Jui Chun
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 40, Đường Bà Chánh Thâu, Khu phố 2, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Email: n/a
Website: n/a
Điện thoại: (+84)72.3872213
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Le Long Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh: 292
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: