{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Thái Trương Thục Anh
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Đường 12 KCX Tân Thuận, Q.7, TP. HCM
Email: solenvngm@mail.solen.comtw
Website:
Điện thoại: +84 837700031
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Điện Cơ Solen
Lĩnh vực kinh doanh: 291
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: