{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Nguyễn Thị Việt Hòa
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Lô 9C Đường số 8 KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Email: info@asiadragon.com.vn
Website: www.asiadragon.com.vn
Điện thoại: (+84)8.22175256
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Dây Sợi rồng Á Châu
Lĩnh vực kinh doanh: 290
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: