{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Trần Việt Anh
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 934D3 đường D, Khu Công nghiệp Cát Lái, Phường Thanh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Email: info@namthaison.com.vn
Website: www.namthaison.com.vn
Điện thoại: +84 837421331
Tên doanh nghiệp: Công ty CP Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn
Lĩnh vực kinh doanh: 290
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: