{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Trần Duy Hy
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 298 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Email: info@duytan.com
Website: www.duytan.com
Điện thoại: (+84)8.38762222
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần sản Xuất Nhựa Duy Tân
Lĩnh vực kinh doanh: 290
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: