{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Đình Quang Hùng
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Lô C20 Cụm Công nghiệp Nhựa Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Email: tinthanh@batico.com
Website: www.batico.com
Điện thoại: (+84)72.3779747
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bao bì Tín Thành
Lĩnh vực kinh doanh: 290
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: