{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Lê Thị Hiền Lương
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Lô 15, Đường số 4, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: kimduc@kimduc.com.vn
Website: www.kimduc.com.vn
Điện thoại: (+84) 08.37505339
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại Kim Đức
Lĩnh vực kinh doanh: 290
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: