{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Phạm Tú Anh
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Ấp Kinh 2A, xã Phước Lập, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang
Email: n/a
Website: n/a
Điện thoại: (+84)733.848848
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Minh Hưng Tiền Giang
Lĩnh vực kinh doanh: 290
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: