{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Quốc Tuấn
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: E9/58A An Phú Tây, Hưng Long, Phường Hưng Long, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: info@sunwaymario.com
Website: www.sunwaymario.com
Điện thoại: (+84)8.54291168
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Nhựa Sunway Mario
Lĩnh vực kinh doanh: 290
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: