{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Phạm Bá Thu
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 50C, Khu phố 5, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, HCM
Email: thanhthanh@gothanhthanh.com.vn
Website:
Điện thoại: +84 835932130
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Kỹ nghệ gỗ Thanh Thanh
Lĩnh vực kinh doanh: 289
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: