{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Tiến Đạt
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Đường Bùi Văn Bình, Khu phố 8, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Email: phattrien@hcm.vnn.vn
Website: www.phattrienco.com
Điện thoại: (+84)650.3840166
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Phát triển
Lĩnh vực kinh doanh: 289
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: