{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Tu Chih Wang
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại:
Nơi ở hiện tại:
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Đường DT744, xã An Tây, Huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Email: moirishige@hcm.vnn.vn
Website: n/a
Điện thoại: (+84)6503.580278
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Mori Shige
Lĩnh vực kinh doanh: 289
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: