{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Lê Hồng Thắng
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 21/66D Phố Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: info@goducthanh.com
Website: www.goducthanh.com
Điện thoại: (+84)8.35894287
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành
Lĩnh vực kinh doanh: 289
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: