{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Chung Joo Kyung
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại:
Nơi ở hiện tại:
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 8 đường 9A Khu Công nghiệp Biên Hoà II, Biên Hòa, Đồng Nai
Email: jk.chung@tk.t2group.co.kr
Website: n/a
Điện thoại: +84 061 836421
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tae Kwang Vina Industrial
Lĩnh vực kinh doanh: 277
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: