{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Lê Thị Ngọc Diệu
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 864 Ấp Bình Tạo, Xã Trung An, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
Email: songtiennhabe@vnn.vn
Website: n/a
Điện thoại: (+84)73.33854210
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần May Sông Tiền
Lĩnh vực kinh doanh: 34
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: