{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Huỳnh Thị Khiết
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 231 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Phường 8, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Email: tochuc@anhuco.com
Website: www.anhuco.com
Điện thoại: (84) 0573838180
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần An Hưng
Lĩnh vực kinh doanh: 34
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: