{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Thành Công
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 163 Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Email: smdt04102006@vnn.vn
Website: saomaidt.com.vn
Điện thoại: (+84) 0673 851452
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sao Mai
Lĩnh vực kinh doanh: 34
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: