{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Phạm Phú Cường
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 4 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 07, TP. Hồ Chí Minh
Email: info@nhabe.com.vn
Website: www.nhabe.com.vn
Điện thoại: (+84)8.38720077
Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty May Nhà Bè- Công ty Cổ phần
Lĩnh vực kinh doanh: 34
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: