{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Phạm Thị Dụ
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 234 Khu phố 6, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Email: tientien@hcm.vnn.vn
Website: www.tientien.com.vn
Điện thoại: (+84)73.3851201
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần May Tiền Tiến
Lĩnh vực kinh doanh: 34
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: