{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Văn Hùng
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 3 Nguyễn Oanh, phường 10, quận Gò Vấp, TP HCM
Email: 28@agtex.com.vn
Website: ­www.agtex.com.vn
Điện thoại: (+84)8.38942238
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một Thành viên Tổng Công ty 28
Lĩnh vực kinh doanh: 34
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: