{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Võ Thanh Tú
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 233 Phan Văn Mảng, KP9, thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Email: hoathanhlongan@vnn.vn
Website: hoathanh.com
Điện thoại: +84 723871144
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Hòa Thành Long An
Lĩnh vực kinh doanh: 280
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: