{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Cao Dũng Khanh
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 207C Nguyễn Thị Thập, P.10, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Email: vanphong@quangminhcoop.com
Website: n/a
Điện thoại: (+84)73.3858178
Tên doanh nghiệp: HTX Quang Minh
Lĩnh vực kinh doanh: 280
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: