{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Vương Siêu Tín
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: ĐT 747B Khu phố Phước Hải, Thị trấn Thái Hoà, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Email: pdlpottery@hcm.vnn.vn
Website: www. pdlpottery.com.vn
Điện thoại: 0650.3658409
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Phước Dũ Long
Lĩnh vực kinh doanh: 280
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: