{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Liêm Chánh
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 22/1 Đường DT 743 - KP Bình Quới A - P. Bình Chuẩn - TX Thuận An -Bình Dương
Email: fuhacovn@vnn.vn
Website: www.fuhaco.com
Điện thoại: +84 6503788535
Tên doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân Gốm sứ MN Kim Phát
Lĩnh vực kinh doanh: 280
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: