{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Phan Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Lô A1, Khu C, KCN Hòa Phú, Ấp Phước Hòa, Hòa Phú, Long Hồ, Vĩnh Long
Email: vlco-1@vinhlong.com.vn
Website: www.vinhlong.com.vn
Điện thoại: (+84)70.3962710
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Vĩnh Long
Lĩnh vực kinh doanh: 280
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: