{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Phan Nhật Tú
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 26 Đường 23 Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: anhduongsao@gmail.com
Website: www.anhduongsao.com
Điện thoại: (+84) 8 38938672
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ánh Dương Sao
Lĩnh vực kinh doanh: 286
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: