{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Võ Xuân Quang
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 379C, Nguyễn Văn Tư, Phường 7, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Email: info@bentredonga.com
Website: keoduabentre.com.vn
Điện thoại: (+84)75. 832382
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh Tổng hợp Đông Á
Lĩnh vực kinh doanh: 286
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: