{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Trần Văn Đức
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 75 Đường 30/4 Phường 3, Thị xã Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Email: betrimex@hcm.vnn.vn
Website: www.betrimex.com.vn
Điện thoại: (+84)75.3822509
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre
Lĩnh vực kinh doanh: 286
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: