{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Phan Thanh Tịnh
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 147 Quốc lộ 13, P.26, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Email: tranchau@pearlcorp.com.vn
Website:
Điện thoại: 84 8 37272426
Tên doanh nghiệp: Công ty CP Thương mại dịch vụ XNk Trân Châu
Lĩnh vực kinh doanh: 286
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: