{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Xuân Trúc
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 80 đường sô 01, Phường 04, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Email: truc.nguyen@elitefoods.com.vn
Website: www.elitefoods.com.vn
Điện thoại: +84 8.62477846
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thực phẩm Tinh Túy
Lĩnh vực kinh doanh: 286
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: