{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Đào Quý Chung
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 21 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM
Email: fococevhcm@fococev.com
Website: www.fococev.com
Điện thoại: (+84)8. 39255098
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một Thành viên Thực phẩm và Đầu tư FOCOCEV
Lĩnh vực kinh doanh: 286
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: