{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Trần Ngọc Hiệp
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Email: dragonfruithoanghau@hcm.vnn.vn
Website: www.hoanghau.com.vn
Điện thoại: (+84)62.3898616
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thanh Long Hoàng Hậu
Lĩnh vực kinh doanh: 286
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: