{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Phạm Văn Thành
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 24 Trương Định, P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh
Email: vegetexcohcm@hcm.fpt.vn
Website: www.vegetexcohcm.com.vn
Điện thoại: (+84)8.39330485/483
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Rau quả
Lĩnh vực kinh doanh: 286
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: