{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Cù Văn Thành
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Khu Công nghiệp An Hiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre
Email: luongquoi@gmail.com
Website: www.luongquoi.vn
Điện thoại: (+84)75.3626316
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Chế biến Dừa Lương Quới
Lĩnh vực kinh doanh: 286
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: