{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Đỗ Thị Minh Tuyên
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Lô 2 Tái Định Cư Phong nẫm, Đặng Văn Lảnh, Phường Phú Tài, Phan Thiết, Bình Thuận
Email: fruits_green@hcm.vnn.vn
Website: www.fruitsandgreen.com
Điện thoại: (+84)62.3823731
Tên doanh nghiệp: Doanh nghiệp Tư nhân Rau quả Bình Thuận
Lĩnh vực kinh doanh: 286
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: