{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Huỳnh Quang Đấu
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 69-71-73 Nguyễn Huệ, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Email: antesco@antesco.com
Website: www.antesco.com
Điện thoại: (+84)763. 841196
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang
Lĩnh vực kinh doanh: 286
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: