{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Shin Choong Guen
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Lô G-3-CN, đường Na1, KCN Mỹ Phước 2, TX Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
Email: ottogivietnam@gmail.com
Website: ottogi.com.vn
Điện thoại: +84 6503556177
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Ottogi Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh: 302
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: