{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Lâm Khánh Ngọc
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Thửa đất 8, tờ bản đồ 29 Kp.1, P. Tân Định, Tx. Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Email: truongloc.co@gmail.com
Website:
Điện thoại: +84 6503513311
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH TM SX DV Trường Lộc
Lĩnh vực kinh doanh: 302
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: