{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Phạm Thị Kim Bích
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 156/8-10 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
Email: nhatquang@nhatquangco.com
Website: www.nhatquangco.com
Điện thoại: (+84) 8 39914768
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Nhật Quang
Lĩnh vực kinh doanh: 302
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: