{category_name}

Tên doanh nhân : Bà Vương Thị Hoàng Yến
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Lô D, đường D2 và N2, KCN Nam Tân Uyên, Xã Khánh Bình, Tân uyên, Bình Dương
Email: n/a
Website: www.unispicevn.com
Điện thoại: (+84) 065 3653719
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Gia vị Liên Hiệp
Lĩnh vực kinh doanh: 302
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: