{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Phạm Văn Hiệp
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 382/32 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Email: phucloi.imexport@phucloi.vn
Website: www.phucloi.vn
Điện thoại: (+84)83.8329028
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một Thành viên Thương mại Xuất nhập khẩu Phúc Lợi
Lĩnh vực kinh doanh: 302
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: