{category_name}

Tên doanh nhân : Lê Duy Hưng
Ngày sinh: 13/3/58
Quốc gia: 74
Quốc tịch hiện tại: Anh
Nơi ở hiện tại: Anh
Quê quán: Hải Phòng
Trình độ văn hóa: 17
Văn bằng: Kỹ sư
Chuyên ngành: xây dựng
Công việc: MP Building Supplies
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị: Yêu nước
Tổ chức: Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Anh
Quan hệ: Tốt
Tiểu sử:
Địa chỉ: Rail Arch 282 Cambridge Heath road, London E2 9HA
Email: london792@aol.com
Website:
Điện thoại: 0207 7291699 - 07973254379
Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực kinh doanh: 27
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: địa chỉ nhà: 33 Knighton Drive, Woodford Green, Essex IG8 0NZ