{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Dương Hoài Đức
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 482/4 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Email: anh-tonkim@vnn.vn
Website:
Điện thoại: (+84)8.35153568
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH sản Xuất Thương mại Trà  và  Cà phê Đông Dương
Lĩnh vực kinh doanh: 302
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: