{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Minh Bạn
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: Số 054E Quốc lộ 1, Phường Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Email: mhuylk@hcm.vnn.vn
Website:
Điện thoại: (+84)613.877129
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Minh Huy
Lĩnh vực kinh doanh: 301
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: