{category_name}

Tên doanh nhân : Ông Nguyễn Văn Ánh
Ngày sinh:
Quốc gia: 66
Quốc tịch hiện tại: Việt Nam
Nơi ở hiện tại: Việt Nam
Quê quán:
Trình độ văn hóa:
Văn bằng:
Chuyên ngành:
Công việc:
Quá trình hoạt động:
Thái độ chính trị:
Tổ chức:
Quan hệ:
Tiểu sử:
Địa chỉ: 458B Nguyễn Tất Thành, P. 18, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh
Email: vinalimex@hcm.vnn.vn
Website: www.vinalimex.com.vn
Điện thoại: 08.39408529
Tên doanh nghiệp: Công ty CP XNK Hạt điều và Hàng nông sản thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Lĩnh vực kinh doanh: 301
Nhu cầu hợp tác:
Doanh số:
Ghi chú: